Monday, August 13, 2007

Sản phẩm iWorks của Apple hỗ trợ Open XML

Sản phẩm iWorks của Apple đã chính thức chấp thuận hỗ trợ chuẩn Open XML. iWorks là sản phẩm mới nhất bổ sung vào danh sách hàng trăm sản phẩm và giải pháp dựa trên chuẩn Open XML

Thông tin mới nhất về iWorks và Open XML xin xem tại địa chỉ http://www.apple.com/iwork/pages/#compatible

Một sản phẩm nổi tiếng khác của Apple được nhiều người trông đợi là iPhone cũng hỗ trợ các tệp đính kèm e-mail xử lý văn bản và bảng tính trong khuôn dạng Open XML.

Thông tin về iPhone hỗ trợ Open XML có tại blog của Brian Jones

No comments: