Monday, March 31, 2008

Không phải chuyện cá tháng 4!

Cuộc bỏ phiếu cho định dạng Open Office XML (hay còn gọi là ECMA-376, ISO/IEC DIS29500) đã kết thúc vào nửa đêm ngày 29 tháng 3 năm 2008 giờ Geneva tức 4 giờ sáng ngày 30/3/2008 theo giờ Hà Nội.

Theo lộ trình, ISO sẽ tiến hành kiểm phiếu vào sáng ngày 31/3 tại Geneva và đưa ra kết luận chính thức về kết quả bầu chọn này vào buổi chiều cùng ngày bằng thư điện tử tới tất cả các nước thành viên. Dự kiến ISO sẽ ra thông cáo báo chí chính thức vào 1/4.

Những lá phiếu quan trọng của phe ủng hộ OOXML bao gồm (các nước chữ đậm là P-member)

  • Chuyển từ NO (2/9/2007) sang YES: Czech, Denmark, Ireland, Japan, Norway, Philippines, South Korea, Thailand, UK
  • Chuyển từ ABSTAIN (2/9/2007) sang YES: Findland, Israel, Luxemburg, Mauritius, Mexico, Peru, Slovenia, Trinidad & Tobago
  • Chuyển từ NO (2/9/2007) sang ABSTAIN: France, Malaysia
  • Chuyển từ YES (2/9/2007) sang NO: Cuba, Venezuela
  • Chuyển từ YES (2/9/2007) sang ABSTAIN: Kenya, Sri Lanka, Turkey

Việt Nam giữ nguyên lá phiếu ABSTAIN.