Wednesday, August 15, 2007

Betanews: Có vẻ như OOXML vẫn được chấp thuận

Thứ sáu tuần trước nhiều tin đưa đề nghị hợp chuẩn của Microsoft về Office Open XML đã thất bại tại cuộc bầu chọn qua thư không bình luận tổ chức bởi ban lãnh đạo INCITS gửi tới ISO, được các công ty truyền thông diễn dịch như một thất bại của chuẩn này và là việc chấp thuận chuẩn trên toàn cầu coi như kết thúc. Nhưng nếu xem lại các bình luận của các thành viên ban bầu chọn và đọc lại quy ước của INCITS được đăng tải trên mạng, mọi chuyện dường như không phải như vậy.

Cuộc bầu chọn tuần vừa rồi thực chất là bầu chọn về việc liệu INCITS có thể thể đề nghị mà KHÔNG CẦN bình luận về nhưng phân vân của các thành viên, cho dù chuẩn này có thể được hay không được thông qua. Betanews đã nhận được lý giải khác nhau từ các thành viên.

Quy ước của INCITS có 5 cách bỏ phiếu: Đồng ý, Đồng ý kèm theo các góp ý, Bỏ phiếu trắng, Không Đồng Ý kèm theo các góp ý, Không đồng ý (hoàn toàn không). Không Đồng Ý kèm theo các góp ý thể diễn dịch như Chấp thuận có điều kiện.

Như vậy lá phiếu của Farance, một thành viên lâu năm của INCITS có thể hiểu như Đồng Ý kèm điều kiện. Nhưng theo quy ước, Đồng Ý kèm điều kiện phải được biểu quyết là Phủ quyết. Chủ tịch của Farance là Frank Farance đã viết trên ConsortiumInfo.org, “Cảm tưởng của cá nhân tôi là hồ sơ này sẽ trở thành chuẩn sau khi sửa đổi qua quá trình kiểm phiếu BRM (Bailot Resolution Meeting, sẽ được bắt đầu vào đầu năm 2008 và phụ thuộc vào số lượng các góp ý từ phia các tổ chức quốc gia, việc này sẽ mất thời gian khoảng 3-6 tháng. Mọi chuyện sẽ rõ ràng vào cuối quy trình BRM (nghĩa là khi chúng ta sẽ xử lý xong toàn bộ các góp ý và chúng ta biết được cần thay đổi những gì) và chúng ta sẽ xác định được hồ sơ này có trở thành chuẩn ISO/IEC hay không”

Farance đề xuất, INCITS nên chia các đề cử của thành viên thành 2 gói. Gói 1 là các ý kiến quan trọng không thể bỏ qua, gói 2 là các ý kiến tham khảo. “Hoa Kỳ có thể thay đổi từ Phủ quyết sang Chấp thuận nếu các thành viên chấp nhân các sửa đổi theo góp ý kiến trong gói 1.” Farance viết

Điều đáng ngạc nhiên là “IBM sẽ bỏ phiếu Đồng ý (YES) nếu như Hoa Kỳ bỏ phiếu (lên ISO) là không đồng ý kèm góp ý (NO with comments – có nghĩa là chấp thuận có điều kiện)” theo ý kiến phản hồi chính thức của một quan chức IBM.

Bình luận của Microsoft: “Microsoft tin tưởng rằng (a) 205 lá thư đồng ý/phản đối/lưu ý nhận được từ các bên sẽ không được xem xét tại BRM (quá trình kiểm phiếu – Bailot Resolution Meeting) sẽ không cần được đề trình và (b) 186 lá thư còn lại với các ý kiến ‘không xử lý/không chấp thuận’ (phủ quyết hoàn toàn sẽ không được xem xét như các góp ý của Hoa Kỳ, vì nhưng thư đó chưa được INCITS/V1 thông qua, và chỉ cần chuyển đến người đề trình xem xét lại và xử lý một cách đúng đắn.”

Qua các blog của các bên quan tâm, câu chuyện về OOXML chưa hẳn đã kết thúc.

No comments: