Monday, August 13, 2007

Các bài trình bày tại Open XML Developer Workshop

Từ đầu năm 2007, các chuyên gia đào tạo của Microsoft, Sonata, InfoSupport, Allette, Predeek Consulting đã tiến hành loạt bài giảng Open XML Developer Workshop ở hơn 30 nước. Các bài giảng có nội dung liên hoàn bao gồm các bài trình bày và các bài thực hành về các tình huống phát triển ứng dụng Open XML.


Nội dung bao gồm:
  • Các bài trình bày bao gồm các nội dung từ kiến trúc căn bản của Open XML đến chi tiết của các đặc tả WordprocessingML, SpreadsheetML, và PresentationML. Các bài trình bày sẽ giúp các bạn hiểu rõ những điều cần thiết cho lập trình viên phát triển ứng dụng hiệu quả trên Open XML.
  • Các tài liệu ví dụ và các đoạn mã XML trong các tình huống demo khác nhau. Những demo này có thể sử dụng trong lớp cho thêm phần sinh động.
  • Một bộ các bài thực hành bằng ngôn ngữ C# sẽ hướng dẫn các bạn từ căn bản tạo các kiểu tài liệu khác nhau. Các bài thực hành sử dụng ví dụ dữ liệu XML AdventureWorks, được chuyển đổi thành các tài liệu Open XML để vận dụng tối đa hình ảnh, kiểu dáng, liên kết, các đồ thị, bảng pivot, các hoạt cảnh và nhiều nguyên tố tài liệu phổ biến khác. (Xem hình dưới đây để có hình dung về bài thực hành Open XML.)
  • Một bộ các bài thực hành trên Java trình diễn các khái niệm Open XML dành cho lập trình viên Java.


Trong khi chờ đợi Microsoft Vietnam sẽ tổ chức các buổi đào tạo về chủ đề phát triển ứng dụng cho Open XML, mời các bạn tham khảo các bài trình bày và hướng dẫn thực hành (bao gồm cả các demo), được download miễn phí từ trang web của OpenXMLDeveloper.org theo danh sách các liên kết dưới đây:

Module/Topic Presentation Samples Lab Manual
00: Open XML Architecture Presentation 00 Samples 00
01: XML Programming in .NET Presentation 01 Samples 01 Manual 01
02: Open XML Packages Presentation 02 Samples 02 Manual 02
03: WordprocessingML Basics Presentation 03 Samples 03 Manual 03
04: WordprocessingML Advanced Presentation 04 Samples 04 Manual 04
05: Custom XML Presentation 05 Samples 05 Manual 05
06: SpreadsheetML Basics Presentation 06 Samples 06 Manual 06
07A: SpreadsheetML Advanced Presentation 07A Samples 07A Manual 07
07B: DrawingML Presentation 07B Samples 07B
08: PresentationML Presentation 08 Samples 08 Manual 08
09: XSLT and Open XML Presentation09
Manual 09
11: C++/CLI
Samples 11 Manual 11

Hands-on labs (source code)
Hands-on labs: C# "starter" versions download link
Hands-on labs: C# finished solutions download link
Hands-on labs: Java versions download link

Ngoài ra, các bạn còn có thể đặt các câu hỏi tại Diễn đàn OpenXMLDeveloper.org. Các tác giả bài giảng hiện đang tham gia tích cực trong Diễn đàn sẽ trả lời câu hỏi của các bạn.

No comments: