Sunday, August 19, 2007

Open XML trên Linux và Mac

Khi tiếp xúc với các chuyên gia về mã nguồn mở của Việt Nam, tôi rất ấn tượng trước niềm tin mãnh liệt của "cộng đồng mã nguồn mở" về tính ưu việt của Linux như một nền tảng công nghệ hơn hẳn Microsoft. Rất khó làm cho họ tin rằng Open XML cũng chỉ là một đặc tả kỹ thuật, một khuôn dạng dữ liệu xuất phát từ XML và có thể áp dụng trên mọi nền tảng hệ điều hành và ứng dụng, nếu như các nhà công nghệ nhìn nhận nhu cầu. Một số người rất ngạc nhiên khi biết rằng Linux và Mac cũng có những ứng dụng hỗ trợ khuôn dạng Open XML.

Gnumeric (trên Linux)


Numbers (trên Mac)


Và đây là OpenOffice của Novell
l


No comments: