Sunday, August 12, 2007

Ecma 376: Chuẩn Office Open XML giành điểm

Theo tin từ Geneva, ngày 3 tháng 8, ECMA International đã ra thông cáo báo chí nhấn mạnh chuẩn Open XML đang được chấp thuận trong khối chính phủ, doanh nghiệp công và tư nhân.

Danh sách các quốc gia chấp thuận chuẩn ECMA-376: Office Open XML đã bổ sung thêm các nước châu Âu là Đan Mạch, Thụy Sĩ và Hoa Kỳ là chính quyền bang Massachussetts.

"Chuẩn ECMA-376: Office Open XML là một chuẩn mở quốc tế được phê chuẩn dành cho các tài liệu xử lý văn bản, trình diễn và bảng tính, được áp dụng hoàn toàn tự do trên nhiều ứng dụng và hệ thống" – theo Dr. Istvan Sebestyen, tổng thư ký tổ chức Ecma International – "Thay mặt cho tổ chức và các thành viên của ủy ban kỹ thuật của ECMA TC45, những người đã đóng góp vào việc phát triển của Open XML, chúng tôi rất vui sướng trước việc phổ biến ngày càng rộng rãi của chuẩn này, qua việc danh sách chính phủ các nước trên thế giới chấp thuận chuẩn này ngày càng tăng"

Tổ chức Ecma International được thành lập năm 1961, đã phát triển các chuẩn dùng trong công nghệ thông tin truyền thông và điên tử dân dụng. Ecma là một hiệp hội công nghiệp phi lợi nhuận tập hợp các nhà phát triển công nghệ, các công ty và người sử dụng. Các chuyên gia từ nhiều ngành và công ty cùng phối hợp đề ra các chuẩn. Ecma đệ trình các chuẩn cần xem xét lên các tổ chức chuẩn quốc tế như ISO, IEC, ISO/IEC JTC1 và ETSI. Quá trình xét duyệt chuẩn do ECMA đệ trình thường được xem xet theo quy trình nhanh "fast track". Các ấn phẩm của ECMA có thể tải về miễn phí tại trang web chính thức của ECMA International – www.ecma-international.org. Chuẩn ECMA-376 có thể tham khảo tại đây.

No comments: