Friday, August 24, 2007

Đức bỏ phiếu "YES with comments"

Tổ công tác NIA 34 của Viện Chuẩn Đức (DIN - Deutsche Institut für Normung) đã bỏ phiếu bầu "YES with comments" cho chuẩn Open XML trở thành chuẩn ISO. Trang web tiếng Đức thông báo về việc này:
Gerd Schürman, Giám đốc eGovernment, Fraunhofer FOKUS, và Tổ trưởng Tổ Công tác DIN ‘Translation of Document Formats’ phát biểu:

"Quy trình đưa Open XML thành chuẩn ISO sẽ bắt đầu và là tiền đề cho sự phát triển về mặt công nghệ của cả 2 chuẩn - Open XML và ODF 1.0. Những góp ý được nêu ra bởi các chuyên gia đầu ngành của công nghiệp, nghiên cứu khoa học, khối chính phủ cùng với các khuyến cáo của DIN sẽ dẫn đường đến sự tương hợp. Chúng tôi sẽ bền bỉ hỗ trợ cho tiến trình này trong Fraunhofer FOKUS eGovernment Laboratory và với tư cách thành viên của tổ chức ECMA International, đề cập với đối tác của phòng thí nghiệm của chúng tôi là Microsoft sự trợ giúp và các tri thức công nghệ trong việc áp dụng các khuyến cáo này."

Sự kiện Đức thông qua Open XML với phiếu bầu "YES with comments" là một minh chứng rõ ràng cho ý nghĩa nghiêm túc của việc ECMA International tuyên bố sẽ xem xét tất cả các góp ý (comments) - cho dù đó là góp ý cùng với phiếu bầu "YES" "NO" hay "KHÔNG BỎ PHIẾU".

No comments: