Sunday, August 19, 2007

Hãy nói cho tôi biết bạn dùng Linux nào...

Việc Open XML đệ trình lên ISO để trở thành chuẩn mở quốc tế gặp phải sự phản đối mãnh liệt từ những người ủng hộ Linux và "cộng đồng mã nguồn mở". Hãy khoan bàn đến chuyện nhầm lẫn giữa Linux và "cộng đồng mã nguồn mở", vì có rất nhiều công ty sản xuất phần mềm chạy trên Linux, nhưng không phải "mã nguồn mở", như IBM, Oracle....

Vậy Linux là gì? Bạn có thể tìm câu trả lời rất đơn giản qua các search engine trên Internet. Nhưng đâu là Linux tốt nhất. Hãy thử vào www.distrowatch.org, bạn sẽ có câu trả lời, điểm qua số lượng các truy cập đến trang của nhà cung cấp đó.

Bản thân tôi đã từng thử qua RedHat, SuSE, TurboLinux, Debian, Gentoo, Mandrake, Knoppix, Slackware, Fedora... Mỗi nhà cung cấp đều có điểm mạnh, nhưng may ra chỉ có những người yêu thích kỹ thuật chấp nhận được việc quá nhiều sự thay đổi tùy theo ý thích của nhà cung cấp. Bạn sẽ chọn GNOME hay KDE? Công cụ quản lý các phần mềm được cài đặt là gì.... không dễ để chia sẻ.

Tôi không hề biết Ubuntu là gì, vì tôi không còn thử nghiệm Linux và OpenSource từ năm 2004. Lúc đó không hề có tên Ubuntu. Vậy 3 năm tiếp theo, distribution nào sẽ là "đỉnh" nhất. Tôi biết các bạn sẽ cười nhạo tôi, khi nói đến Linux và OpenSource mà không biết đến Ubuntu. Nhưng tôi biết LinuxVN, Vietkey Linux... Đến lúc nào các bạn sẽ chỉ cho tôi biết, Linux nào có thể dùng được 5 năm hay 10 năm?

No comments: