Saturday, August 11, 2007

HP khẳng định ủng hộ cả 2 chuẩn OOXML và ODF

Công ty Hewlett-Packard ủng hộ các chuẩn cho khuôn dạng dữ liệu văn phòng, bao gồm Office Open XML (OOXML) và Open Document Format (ODF). Chúng tôi tin tưởng hai chuẩn sẽ cùng hỗ trợ tính tương hợp liên thông, và các khách hàng sẽ có cơ hội lựa chọn chuẩn phù hợp với nhu cầu của minh,

Trong quá trình bỏ phiếu cho OOXML tại JTC1, HP bỏ phiếu đồng ý tại các tổ chức chuẩn quốc gia mà HP là thành viên.

Nguyên văn tiếng Anh tuyên bố của HP

No comments: