Tuesday, August 14, 2007

Liệu có thể khách quan với OOXML

Trang blog của Kyle McNabb vừa đăng ý kiến "Liệu có thể khách quan với OOXML" có đoạn viết:

Cuộc tranh luận giữa ISO/IEC standard 26300:2006 Open Document Format (ODF), và Ecma 376 standard OOXML không gì hơn là một màn giải trí thú vị - chỉ cần thử tìm cụm từ OOXML trên Google search sẽ có vài bài đáng đọc. Có một điều rất rõ ràng, các bên tham gia việc bỏ phiếu chấp thuận/phủ quyết việc đệ trình OOXML lên ISO như một chuẩn mở tại nhóm INCITS V1 vừa qua (8 phiếu thuận, 7 phiếu chống, 1 phiếu trắng - người dịch - bao gồm IBM, Microsoft, Sun và OpenOffice.org) đều không hoàn toàn khách quan với quyết định này. Danh sách các thành viên tham gia INCITS V1 membership.

Trên quan điểm nhiều người bình thường vốn không thể biết các thành viên của INCITS V1 liệu có khách quan hay không, Kyle McNabb nhận xét, nếu các bên không thể khách quan thì tại sao không nói thẳng ra, điều đó hẳn có ích khi mọi người đều biết các bên chấp thuận, phủ quyết hoặc đang cân nhắc vì lý do gì. Kyle McNabb gợi ý:
  • IBM chắc chắn sẽ thủ lợi trong việc phủ quyết OOXML. Vì sao? Các sản phẩm nền tảng cộng tác của IBM bao gồm IBM Lotus, IBM Lotus Notes 8 word processing, spreadsheet, và presentation dựa trên ODF. IBM sẽ rất thích thú khi ODF trở thành chuẩn được chấp thuận rộng rãi nhất, một hỗ trợ cho chiến lược thị trường của IBM Lotus, đặc biệt tại các nước đang phát triển vốn chưa nhiều "tàn dư" của Microsoft như Mỹ và Tây Âu đang gặp phải.
  • Microsoft Office 2007 cần định dạng OOXML. Microsoft cổ vũ ồn ào cho OOXML đã được phát triển để đáp ứng nhu cầu người dùng và tại sao OOXML phải trở thành chuẩn ISO. Microsoft CẦN phải được sự hỗ trợ của chuẩn open file format để tham gia, dẫn dắt các nhu cầu ngày càng tăng về Web 2.0/Office 2.0 trên thị trường. OOXML như một chuẩn ISO sẽ giúp cho Microsoft dễ dàng hơn trong việc bắt kịp những nhu cầu thay đổi của thị trường - chẳng hạn dùng Office như một dịch vụ, hoặc các bộ sản phẩm văn phòng gắn liền (chẳng hạn xử lý văn bản với quy trình quản lý doanh nghiệp, hoặc các trao đổi thư từ với khách hàng với ứng dụng quản lý chào hàng hoặc quy trình thanh toán bảo hiểm.
  • Không có ODF như một chuẩn dẫn đầu, Sun và OpenOffice.org chẳng có gì để đứng vững. OpenOffice.org 2.2 và phiên bản thương mại của Sun là StarOffice 8 Suite, vốn nhái theo Microsoft Office, nhưng có hỗ trợ ODF là điểm khác biệt chính. OOXML trở thành chuẩn ISO chắc hẳn sẽ giết chết điểm khác biệt giữa OpenOffice.org và Sun với Microsoft Office.
Kyle McNabb kết luận, dù các nhà cung cấp đều theo đuổi mục đích cho riêng mình, với tư cách là người sử dụng, xin các bạn đừng giả định cái gì TỐT cho IBM, Microsoft, Sun hoặc những nhà cung cấp khác sẽ TỐT cho chính bạn.

Các bạn không thể đứng ngoài cuộc, mà hãy tham gia ý kiến của mình. Chính các bạn chứ không phải ai khác, là người chịu trách nhiệm về việc áp dụng công nghệ thông tin trong môi trường doanh nghiệp, cơ quan của mình. Chúng ta không thể phó mặc vấn đề xem xét các chuẩn cho các nhà cung cấp công nghệ tranh cãi, dựa hoàn toàn trên ý kiến chủ quan của họ, vốn có mục đích thu lợi từ những quyết định chuẩn hóa công nghệ.
Sau đây là một số liên kết các trang web có thêm thông tin về ODF và OOXML, và về các chuẩn mở nói chung (theo Kyle McNabb).

No comments: