Sunday, September 2, 2007

Hoa Kỳ giữ nguyên quyết định đồng ý Office Open XML

Tổ chức INCITS – InterNational Committee for Information – là đại diện cho Mỹ tại tổ chức chuẩn quốc tế ISO đã thống nhất sẽ bỏ phiếu “YES with comments” để thông qua chuẩn Office Open XML là chuẩn mở sau cuộc họp hôm 29/8, vài ngày trước thời hạn cuối cùng là ngày 2/9.

Mặc dù có sự phản đối mãnh liệt từ phía IBM, chỉ trích các khiếm khuyết kỹ thuật của Open XML, ban lãnh đạo INCITS đã giữ nguyên quyết định của cuộc họp thứ 5 tuần trước, đồng ý bỏ phiếu “YES with comments” với đa số áp đảo 12 thuận, 3 chống, 1 phiếu trắng.

Bản tin đầy đủ được đăng trên Computerworld ngày 30/8.

No comments: