Tuesday, September 4, 2007

Open XML nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ

Microsoft đã ra thông cáo báo chí về sự kiện kết thúc bầu chọn cho Open XML trở thành chuẩn ISO/IEC 29500 hôm 2/9 vừa qua với tiêu đề: Strong Global Support for Open XML as It Enters Final Phase of ISO Standards Process - Open XML nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ trên toàn cầu trong giai đoạn cuối của quy trình chuẩn hóa.

51 quốc gia thành viên của ISO (74%) đã bỏ phiếu "Chấp thuận" trong tổng số 69 quốc gia bỏ phiếu hợp lệ - "Chấp thuận/Không chấp thuận". Cùng với các lá phiếu là rất nhiều góp ý về chuẩn này được gửi về cho ISO. Các định chế chuẩn của nhiều quốc gia cho biết có thể sẽ thay đổi lá phiếu nếu tất cả các góp ý được xem xét và sửa đổi, khi cuộc họp giải quyết kết quả bầu chọn kết thúc vào tháng 3 năm 2008.

Tổng cộng có 87 nước đã bỏ phiếu trong quy trình này, với 51 phiếu "Chấp thuận". Đây là một con số đáng kể nếu so với 32 phiếu chấp thuận khi ODF 1.0 thông qua ISO và 15 phiếu chấp thuận PDF/A-1. Việt Nam một lần nữa bỏ qua cơ hội tham gia vào quy trình chuẩn quốc tế với lá phiếu "trắng" và không có bình luận gửi đến ISO.

Sự tham gia đông đảo của rất nhiều thành viên ISO và sự chấp thuận rộng rãi của các nhà phát triển ứng dụng trên nhiều nền tảng khác nhau như Apple, Novell, Corel, Sun, Microsoft và các cộng đồng phát triển trên Java và Linux là một thắng lợi của ECMA 376: Office Open XML trong quá trình đóng góp vào sự phát triển của Công nghệ thông tin trên toàn cầu.


Tom Robertson, Tổng Giám đốc phụ trách về Tính tương hợp và các Chuẩn của Microsoft phát biểu: "Kết quả sơ loại và sự chấp thuận rộng rãi đối với chuẩn Open XML là một cột mốc đáng ghi nhận trong việc đáp ứng lợi ích của hàng triệu khách hàng trên thế giới. Với kết quả của ngày hôm nay, chúng tôi tin tưởng kết quả cuối cùng vào tháng 3 năm 2008, Open XML sẽ trở thành chuẩn ISO."

Việc xét duyệt để Open XML trở thành chuẩn ISO dựa theo 2 tiêu chí quan trọng:

  1. 75% "Chấp thuận" trên tổng số phiếu hợp lệ từ các nước thành viên tham gia bỏ phiếu
  2. 2/3 số nước thành viên P- tham gia bỏ phiếu hợp lệ.
Các thông tin về sự chấp thuận chuẩn Open XML tại các cộng đồng lập trình, các công ty có thể tham khảo tại các địa chỉ
Đây không phải là lần đầu tiên vấn đề tính tương hợp được đề cập đến và tranh luận sôi nổi. Hòa nhập và cạnh tranh là xu thế tất yếu trong giai đoạn phát triển công nghệ thông tin hiện nay. Microsoft đã liên kết với AOL và Yahoo để hòa các mạng tin nhắn nhanh, hay việc hợp tác với Novell về công nghệ ảo hóa, chuẩn định dạng tài liệu và sở hữu trí tuệ, sau đó là Liên Minh Các nhà cung cấp độc lập. Sự kiện chuẩn Open XML được phát triển và bắt đầu được chấp thuận rộng rãi là minh chứng rõ ràng cho xu thế này.

No comments: