Tuesday, September 4, 2007

Đặc tả ISO/IEC DIS 29500 Open XML tiếng Việt

Nhằm giới thiệu đặc tả ISO/IEC DIS 29500 Open XML cho đông đảo người Việt, chúng tôi đã lựa chọn phần cơ bản nhất là phần 3 Open XML Primer để dịch ra tiếng Việt. Hy vọng đây sẽ là nguồn tài liệu tra cứu hữu ích dành cho các bạn muốn tìm hiểu về chuẩn Office Open XML. Trong bản dịch, có một số thuật ngữ tiếng Việt có thể chưa chính xác, rất mong các bạn góp ý.
Tải về tại đây:

Một cuốn sách khác về Office Open XML do tác giả Wouter Van VugtOpen XML Explained đã được giới thiệu trên blog này hiện đang được thỏa thuận bản quyền để dịch tiếng Việt và xuất bản sẽ dành cho các bạn quan tâm đến phát triển ứng dụng trên định dạng Open XML tham khảo.
Microsoft cũng đã phát hành bộ SDK cho Open XML vào đầu tháng 6 năm 2007, các bạn có thể tham khảo bài tổng kết một số trang blog về Microsoft SDK for Open XML của Doug Mahugh tại đây, hoặc trực tiếp từ các trang web của Microsoft:

No comments: