Monday, September 3, 2007

DIS 29500 Ballot Resolution Meeting

Trưởng ban thư ký của tiểu ban SC34, Ken Holman đã gửi email xác nhận ngày và địa điểm diễn ra cuộc họp phân định về bầu phiếu cho DIS29500 (BRM – Ballot Resolution Meeting) sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc tể Geneva http://www.cicg.ch/en/index.php trong tuần lễ từ thứ 2 đến thứ 6, 25-29 tháng 2 năm 2008.

Theo blog của Alex Brow, Giám đốc kỹ thuật của Griffin Brown Digital Publishing Ltd Anh Quốc đã viết về kinh nghiệm điều hành:

Tôi được ban thư ký của SC34 chỉ định làm người điều hành cuộc họp về kết quả bỏ phiếu cho OOXML sắp tới. Cũng giống như việc chuẩn hóa của Vương Quốc Anh, tôi tin tưởng rằng điều quyết định thành công là sự tuyệt đối tỉnh táo tuân thủ luật lệ. Tôi sẽ tuân thủ nghiêm ngặt điều lệ của JTC1 và làm việc với các đồng nghiệp trong SC34 để bảo đảm luật lệ được hiểu một cách hoàn hảo nhất.

Tôi đã nhận được sự ái ngại của một số người về việc này và tôi cũng chắc chắn chuyện này sẽ rất căng thẳng. Nhung ngay giờ đây, tôi đã hoàn toàn không còn trách nhiệm về việc phát biểu quan điểm kỹ thuật của OOXML, tôi sẽ là một người điều hành trung lập với quy trình chuẩn hóa…

No comments: