Thursday, September 6, 2007

Thêm một ứng dụng cho Open XML

AbiWord - một nhà cung cấp ứng dụng mã mở phần mềm xử lý Văn bản trên Linux đã bắt tay vào phát triển tính năng hỗ trợ chuẩn Open XML, theo tin từ http://www.abisource.com/twiki/bin/view/Abiword/OpenXMLImport

Cho đến nay, Open XML đã được hỗ trợ trong AbiWord; iWork; OpenOffice; MS Office; Corel; Gnumeric; iPhone; NeoOffice; Palm reader, mặc dù việc này mới bắt đầu chưa lâu.

Danh sách các phần mềm hỗ trợ Open XML được cập nhật tại trang http://www.openxmlcommunity.org/momentum.aspx#technology tuy chưa được nhiều, đầy đủ và chi tiết như trang liệt kê các phần mềm hỗ trợ ODF tại http://opendocumentfellowship.org/applications nhưng đây là một thời điểm quan trọng cho việc áp dụng hỗ trợ Open XML trong các phần mềm trên nên tảng máy tính (Linux, Apple) hoặc nền tảng thiết bị như iPhone, Palm Reader và dĩ nhiên cả Windows Mobile nữa.

Cùng với thời gian, chắc chắn các giải pháp ứng dụng hỗ trợ Open XML sẽ xuất hiện nhiều hơn. Chúng ta hãy chờ xem và thình thoảng ghé vào trang http://www.openxmlcommunity.org/momentum.aspx#technology. Rất có thể chúng ta sẽ tìm được đúng ứng dụng chúng ta đang cần

No comments: