Thursday, April 3, 2008

OpenXML tiếng Việt đã có mặt tại nhà sách Tiền Phong

Bản dịch tiếng Việt của cuốn sách "OpenXML Explained" của tác giả Wouter van Vugt đã xuất hiện tài các nhà sách Tiền Phong ở Hà Nội.

Các bạn có thể tải về bản e-book tại đâyNo comments: