Tuesday, April 1, 2008

Hội thảo OpenXML for Developers tại Hà Nội

Ngày 27 tháng 3 vừa qua, 3 ngày trước khi kết thúc hạn cuối cùng của việc bỏ phiếu cho định dạnh OpenXML ISO/IEC-DIS29500 (nay phải gọi là ISO/IEC 29500 - vì đã được chính thức thông qua, Viện Công nghệ Thông tin và Microsoft Việt Nam đã phối hợp tổ chức Hội thảo OpenXML for Developers. Hội thảo đã thu hút khoảng gần 100 quan khách từ Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học Công nghệ, các lập trình viên ở Hà Nội, các nghiên cứu viên của Viện CNTT tham gia.Mở đầu là trình bày của chuyên gia tư vấn Nguyễn Kiên Cường cập nhật về tình hình BRM và điều lệ của cuộc bỏ phiếu lần 2, nêu bật 3 lý do nên ủng hộ chuẩn Open XML:

  1. Người sử dụng trên toàn thế giới phải được lựa chọn khuôn dạng dữ liệu phù hợp nhất cho nhu cầu và họ phải được tham gia vào quá trình phát triển của những khuôn dạng đó.
  2. Open XML là một trong những khuôn dạng được sử dụng rộng rãi nhất trong những năm sắp tới.
  3. Cộng đồng trên toàn cầu đã có những bổ sung Open XML theo quy trình của ISO IEC và nên chuẩn hóa Open XML như là chuẩn quốc tế để tiếp tục ban hành các hướng dẫn về áp dụng và quản lý trong quá trình cải tiến tiếp tục.
Tiếp đó, anh Đặng Văn Đức, trưởng nhóm nghiên cứu sáng tạo công nghệ Microsoft, đã giới thiệu bản dịch tiếng Việt của cuốn sách "OpenXML Explained" của tác giả Wouter van Vugt.

Mang tiêu đề tiếng Việt của cuốn sách là "OpenXML - định dạng đặc tả dữ liệu văn phòng", cuốn sách đã truyền tải những vấn đề của OpenXML qua các định nghĩa cơ bản và những ví dụ cụ thể. Các ví dụ trong cuốn sách này chính là phần minh họa demo cho các bài trình bày OpenXML for Developers được diễn giải rõ ràng. Đặc biệt các diễn giả của Viện CNTT là Nguyễn Trọng Dũng và Nguyễn Hữu Hòa đã dành nhiều thời gian kiểm nghiệm tất cả các demo và ví dụ mẫu. 4 Bài trình bày của Workshop bao gồm: Open XML Architecture, Open XML Packages, Các đặc tả WordprocessingML, SpreadsheetML, PresentationML, DrawingML và XML Programming in .NET đã được các chuyên gia của Viện CNTT và Microsoft Việt Nam trình bày cặn kẽ, minh họa sống động, cụ thể. Đây là một workshop rất có ý nghĩa:
  1. Giới thiệu cuốn sách đầu tiên bằng tiếng Việt về định dạng dữ liệu văn phòng bằng OpenXML
  2. Giúp các lập trình viên làm quen với cấu trúc, đóng gói và áp dụng của OpenXML.
  3. Thảo luận những quan điểm khách quan về việc nên chấp thuận OpenXML thành chuẩn quốc tế.

No comments: