Tuesday, April 1, 2008

Microsoft loan tin thắng lợi của OOXML tại ISO

Office Open XML đã chính thức được thông qua trở thành chuẩn ISO 29500.

No comments: