Tuesday, April 1, 2008

Câu chuyện Na-uy

Giới thạo tin gần đây đang sôi nổi bàn tán về những "sai phạm" tại Na Uy trong cuộc bầu chọn lần 2 ngày 29 tháng 3 vừa qua:

Để giải thích cho sự hiểu lầm chết người này, cơ quan chuẩn Na Uy đã ra thông cáo chính thức Standard Norges behandling av OOXML for avstemming i ISO, bản dịch tiếng Anh tại đây blog của Stephen McGibbon Standard Norge responds to allegations.

Bản dịch tiếng Việt sẽ có sau vài giờ nữa.

Technorati Tags:

No comments: